Het saaie, eenzijdige boekhoudkantoor is Coppin & Partners nooit geweest en zullen we ook nooit worden. We gaan altijd uit van de wensen en vragen van onze klanten en bieden een waaier van diensten aan om de bedrijfsvoering vlotter en efficiënter te laten verlopen. 

We ontzorgen niet alleen op het vlak van boekhouding en BTW en rapporteren over de resultaten, we begeleiden onze klanten eveneens in het uitzetten van hun bedrijfsstrategie en het correct inschatten van de financiële implicaties. Zowel voor starters als voor doorwinterde ondernemers is die reflectie van onschatbare waarde. 

Daarnaast reiken we tal van digitale hulpmiddelen aan en zoeken proactief naar oplossingen om het administratieve proces te optimaliseren.

Als klein kantoor staan we dicht bij onze ondernemers. Elke klant kennen we persoonlijk. We houden voeling met wat er leeft in en rond het bedrijf en weten als geen ander wat de opportuniteiten en bekommernissen zijn. Dat maakt dat wij onze kennis en ervaring maximaal kunnen laten renderen in een totaalaanpak om het beste resultaat te bekomen. 

Wat kunnen wij voor jou betekenen?
Boekhouding en BTW
Verwerken van volledige boekhouding, op ons kantoor of ter plaatse in uw bedrijf
Opmaak van BTW-aangiftes en listings
Balans- en winstberekeningen
Opmaak van jaarrekening, verslagen en rapporten
Periodieke evaluatie van de resultaten
Fiscaliteit
Behandeling van belastingaangiftes
Voorbereiding van fiscale controles
Fiscale optimalisaties
Juridisch en bedrijfsadvies
Advies bij aan- of verkoop van onroerende goederen
Advies bij overname of overdracht van aandelen
Herstructureringsadvies
Advies bij optimalisatie en investeringen
Starten of overnemen
Opmaak van financieel plan en budgettering
Voorbereiding opmaak van oprichtingsaktes of overnamecontracten
Wegwijs maken in premies en subsidies voor starters
Waardebepaling van de onderneming ifv overname of stopzetting
Vermogensplanning
Successieplanning bij familiale ondernemingen
Beheer en planning van persoonlijk vermogen